Prijava
   

Reči, a ne misli

Druga verzija poslovice "dela, ne reči", jer danas su mnogi ljudi anksiozniji i plašljiviji i ne mogi ni reći šta misle i da se požale na neki problem od sramote, ali zato su dobri u unutrašnjim monolozima. Da bi se stiglo do dela treba krenuti prvo od reči!

Komentari